menu Ergoplus top
Nasze rozwiązania Materiały do montażu Systemy do montażu w murze i poza murem

Montaż z systemami
SCM i SCM Passive


ciepły i pasywny montaż stolarki w murze i poza murem

W naszej ofercie wyróżniamy dwa chronione prawem patentowym systemy:

SCM
Szybki Ciepły Montaż
SCM Passive
Szybki Pasywny Montaż
z użyciem XPS, EPS jako
materiał izolacyjny
z użyciem kompozytu SCM jako pasywnego materiału izolacyjnego

λ = 0,02
Ψ = (-) 0,015 – (-) 0,2

Oba systemy dają możliwość montażu w murze i poza murem. Można do tego stosować gotowe elementy w różnych wariantach. Różnią się jednak rodzajem zastosowanych materiałów, oraz osiąganymi parametrami szczelności i termiki. Jednak w każdym z tych systemów osiągamy dużo wyższy poziom izolacji termicznej, szczelności i odporności na UV w stosunku do innych rozwiązań dostępnych na rynku.

Możliwe warianty i wymiary gotowych elementów

Możliwe materiały i wymiary gotowych elementów

Materiały

Powłoka

Wymiary w mm

oddo
X201000
Y202000
Z20800

Dlaczego najlepiej wybrać kompozyt SCM zamiast XPS, EPS?

Kompozyt SCM

=
XPS

Przydatne produkty:

 • Taśmy Winflex®

 • Taśmy EPDM

 • Narożniki EPDM

 • Kleje do EPDM
  Fasatan TFS®
  Fastan TF-S1
  Fastan TF-S
  Objętość: 600 ml
 • Kleje do Winflex®
  ERGO Win,
  ERGO WinFix®
  Objętość: 600 ml

Montaż w murze lub zlicowany z murem

Montaż szczelny + ciepły parapet lub ciepła podwalina
Taśmy Winflex (zewnętrzna / wewnętrzna) + ciepły parapet / podwalina (styropian lub jego pochodne EPS / XPS) pokryte powłoką ochronno utwardzającą, odporną na UV i wilgoć Ergo PZE50
λ = 0,037 – 0,045 dodatnie Ψ = (+) 0,02 – (+) 0,2
Montaż szczelny + pasywny parapet lub pasywna podwalina
Taśmy Winflex (zewnętrzna / wewnętrzna) + pasywny parapet / podwalina (materiał kompozyt spieniony SCM) pokryte powłoką ochronno utwardzającą, odporną na UV i wilgoć Ergo PZE50
λ = 0,02 – 0,022 ujemne Ψ = (-) 0,015 – (-) 0,2

Montaż do 50% poza murem w strefie ocieplenia

Ciepły montaż Ergo SCM 50
Szybki Ciepły Montaż (styropian lub jego pochodne EPS/XPS). Pokryte powłoką ochronno utwardzającą, odporną na UV i wilgoć Ergo PZE50
λ = 0,037 – 0,045 dodatnie Ψ = (+) 0,02 – (+) 0,2
Dostępne wersje z ciepłym parapetem / ciepłą podwaliną pod balkony, HS, HST
Pasywny montaż Ergo SCM Passive 50
Szybki Pasywny Montaż (materiał kompozyt spieniony SCM). Pokryte powłoką ochronno utwardzającą, odporną na UV i wilgoć Ergo PZE50
λ = 0,02 – 0,022 ujemne Ψ = (-) 0,015 – (-) 0,2
Dostępne wersje z pasywnym parapetem / pasywną podwaliną pod balkony, HS, HST

Montaż 100% poza murem w strefie ocieplenia lub więcej niż 50% poza murem

Ciepły montaż Ergo SCM 100
Szybki Ciepły Montaż (materiał styropian lub jego pochodne EPS/XPS). Pokryte powłoką ochronno utwardzającą, odporną na UV i wilgoć Ergo PZE50
λ = 0,037 – 0,045 dodatnie Ψ = (+) 0,02 – (+) 0,2
Dostępne wersje z ciepłym parapetem / ciepłą podwaliną pod balkony, HS, HST
Pasywny montaż Ergo SCM Passive 100
Szybki Pasywny Montaż (materiał kompozyt spieniony SCM). Pokryte powłoką ochronno utwardzającą, odporną na UV i wilgoć Ergo PZE50
λ = 0,02 – 0,022 ujemne Ψ = (-) 0,015 – (-) 0,2
Dostępne wersje z pasywnym parapetem / pasywną podwaliną pod balkony, HS, HST
uszczelnienia-okien-drzwi-i-fasad.jpg cieply-i-pasywny-montaz-scm-scm-passive.jpg